Nicosia Address Details
Address: 10 Egiptou Street
Nicosia, Nicosia
Telephone: 22774157
Fax: 22781031